Voorzitter Adviesnetwerk Zeist

Het Adviesnetwerk Zeist zoekt een voorzitter! 

Als Adviesnetwerk Zeist zoeken we een enthousiaste voorzitter. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van onze leden en de gemeente. We vinden het belangrijk dat je een plezierige gesprekspartner bent, goede communicatieve vaardigheden hebt en verbindend bent binnen ons netwerk. Je kent en verbindt de leden met elkaar en weet het netwerk te sturen en te versterken. Signalen die je van onze leden en van inwoners krijgt weet je via de juiste lijntjes uit te zetten. Je kent het sociaal domein en kan goed tot de kern van de zaak doordringen.

Voor jou als voorzitter ligt er een uitdaging om vanuit een onafhankelijke rol sturing te geven in de samenwerking en ontwikkeling van ons netwerk. Je leidt de bijeenkomst en zorgt samen met de leden en de gemeente voor de agendering. Door de vele onderwerpen is met name de beginperiode tijdsintensief.

Naast het leiden van de reguliere vergaderingen zal de tijdsbesteding gemiddeld ongeveer 6 uur per week zijn, waarbij het een vrijwilligersfunctie betreft. 

Wat is het Adviesnetwerk Zeist?
Vorig jaar november zijn we gestart met het opzetten van ons Adviesnetwerk Zeist. We zijn een groep van ongeveer 8 vrijwilligers die namens de inwoners van de gemeente, gevraagd en ongevraagd advies geven over het gemeentelijk beleid en de uitvoering van het beleid van het Sociaal Domein. We hebben allemaal onze eigen expertise binnen de WMO, de Jeugdwet of de Participatiewet. De gemeente faciliteert door ons te voorzien van informatie en verzorgt de secretariële taken. We komen maandelijks bij elkaar, waarbij verscheidene thema’s aan bod komen zoals hulp en ondersteuning om zo lang mogelijk de regie te behouden, de zelfredzaamheid te bevorderen, hulp bij problemen bij opvoeding, onderwijs, leren- en werken. 

“We willen ons via de inwoners van Zeist laten infomeren over wat er speelt in de samenleving. Dit doen we onder andere door informatie te verzamelen via bijeenkomsten met inwoners en belangenverenigingen.” 

“We hopen snel een voorzitter te vinden”. 

Informatie en contact
Ben je bij het lezen geïnteresseerd geraakt en denk je dat dit iets voor jou is? Neem dan contact op met het Adviesnetwerk via anz@zeist.nl of bel naar 14030. Meer informatie is te vinden op https://www.zeist.nl/zorg-onderwijs-en-inkomen/zorg/adviesnetwerk-zeist