Na een periode gewerkt te hebben in het milieu op provinciaal niveau deed zich de kans voor om in Zeist aan de slag te gaan en me bezig te houden met de inrichting van de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, stedenbouw en monumenten).  Een mooie uitdaging om nieuwe kennis en ervaring op te doen.  Vanaf dag één valt me op dat wij in Zeist hoog inzetten op klantgericht, snel en flexibel handelen. Dat spreekt me erg aan, zeker als je als medewerker met je specifieke kennis en kunde de ruimte krijgt om hieraan zelfstandig een bijdrage te leveren. Die mate van vertrouwen en vrijheid is heel prettig, evenals de “platte” organisatie,  de hulpvaardigheid en de sociale betrokkenheid tussen en met collega’s.  Kortom, ik voel me goed in Zeist.