Salaris en Individueel Keuze Budget

Wie bij ons komt werken, ontvangt uiteraard een salaris. De hoogte daarvan hangt af van het niveau en de zwaarte van je functie, maar ook van je eigen werkervaring en functioneren.

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuze Budget. Het IKB is geld uit verschillende regelingen dat omgezet is in een persoonlijk budget. Dit biedt keuzes die bij jouw persoonlijke doelen en wensen kunnen passen. Je bepaalt zelf waar je jouw budget voor gebruikt en je hebt meer keuzevrijheid. De hoogte van je IKB is 17,5% van je bruto maandsalaris.

Verlof

Naast de erkende feestdagen heb je per kalenderjaar recht op 144 wettelijke verlofuren. Daarnaast krijg je standaard 7,2 bovenwettelijke verlofuren. Deze kunnen eventueel vermeerderd worden met leeftijdsverlof waardoor het bovenwettelijk verlof hoger uit kan vallen. Dit geldt bij een fulltime-dienstverband van 36 uur, naar rato als je parttime werkt.

Flexibele werktijden en Het Nieuwe Werken

De gemeente Zeist is een dynamische en flexibele organisatie, waar we Het Nieuwe Werken in praktijk brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. Welke vorm, tijd en plaats je kiest om te werken  is aan jou, uiteraard indien nodig in overleg met je leidinggevende.

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Woon je op minimaal 4 tot en met maximaal 9 openbaar vervoer-zones van de gemeente Zeist dan ontvang je een netto vergoeding van minimaal € 52,35 en maximaal € 112,80 per maand bij een vijfdaagse werkweek. Werk je minder dagen per week dan is de vergoeding naar rato.

Persoonsgebonden budget per 1 januari 2019

Medewerkers van de gemeente Zeist ontvangen een persoonsgebonden budget, kortweg het PGB. Voor 2019 bedraagt het PGB € 471,- voor een fulltimer en voor parttimers naar rato. Het PGB wordt ieder jaar opgemaakt.

Het PGB kan in hoofdzaak op twee verschillende manieren ingezet worden:

Medewerkers die meer dan 5 kilometer van Zeist wonen

Voor medewerkers die meer dan 5 kilometer van Zeist wonen, wordt het PGB automatisch ingezet voor een aanvulling van de reiskosten tot maximaal € 0,19 per kilometer. Hiermee wordt het PGB volledig benut (afhankelijk van het aantal dagen per week dat je op kantoor bent) en maandelijks netto uitgekeerd;

Medewerkers die minder dan 5 kilometer van Zeist wonen

Medewerkers die minder dan 5 kilometer van Zeist wonen en op de fiets komen, kunnen hun PGB niet volledig besteden voor de reiskosten woon-werkverkeer. Het restant PGB wordt als maandelijkse toelage voor de fietsvergoeding belast.

Anw-hiaatverzekering voor nieuwe medewerkers

Om financiële problemen te voorkomen is het mogelijk zelf iets te regelen als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Via de gemeente Zeist is het mogelijk om mee te doen aan een collectieve verzekering. Verzekeraar is Elips Life. Elips Life biedt een verzekering aan voor een te verzekeren jaarbedrag (€ 5.000, € 7.500 of € 10.000). Meer informatie over deze verzekering en hoe je deze aan kunt vragen vind je in de informatiebrochure

Inhoud van de collectieve verzekering elipsLife:

De Anw-hiaatverzekering van elipsLife biedt jouw partner een netto maandelijkse uitkering als je komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Hierbij gelden vanuit elipsLife de volgende zekerheden:

  • de verzekering keert ongeacht een recht op een Anw-uitkering uit;
  • de uitkering is altijd een netto-bedrag. Hierdoor kan het verzekerd bedrag lager zijn;
  • de medewerker kiest zelf de verzekerde som (€ 5.000, € 7.500 of € 10.000). De verzekerde som wordt jaarlijks geïndexeerd;
  • de premie wordt niet op het brutoloon in mindering gebracht.