Lid Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving

Voor de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving zijn wij op zoek naar een

Lid Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving

Dit doe je
Je bent een objectief en extern adviseur voor burgemeester en wethouders over milieukwaliteit en leefomgeving. Hierbij komen alle aspecten aan bod, zoals bodemgesteldheid, geluidsoverlast, waterkwaliteit en -kwantiteit, afval, lucht, energie, externe veiligheid, duurzaam bouwen, klimaat en natuur en landschap.
Recente voorbeelden van onderwerpen waar de commissie over adviseerde zijn:

- het plan voor de herontwikkeling van het oude Gammaterrein tot woonbuurtje. De commissie heeft tips gegeven over o.a. bodem en grondwater, de aanpak van de aanwezige bodemvervuiling en de energiezuinigheid van de woningen;
- Het voornemen voor verdergaande afvalscheiding en omgekeerd inzamelen;
- Het plan een paviljoen in het Walkartpark mogelijk te maken; de commissie gaf tips over hemelwater, ontwerp van het gebouw en bijbehorende terras, rekening houden met bomen tijdens de bouw en circulariteit van het gebouw.

Dit ben je
Door jouw expertise op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving op zowel gebouw- als gebiedsniveau zet je jouw passie, kennis en ervaring in om de gemeente Zeist verder te helpen op het gebied van leefkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Je bent in staat om ‘over je vakgebied heen’ problemen meer integraal te beoordelen. Het spreekt daarbij voor zich als je over gebiedskennis van de gemeente Zeist beschikt.
Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving
De Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nota's en beleidsvoorstellen en beoordeelt of deze compleet zijn en of er geen kansen worden gemist. Hiernaast adviseert de commissie over diverse aspecten in de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, zoals bij (woning)bouwplannen, het buitengebied maar ook bij verduurzaming van bestaand vastgoed.

Vergoeding
Aan het begin van elk kalenderjaar worden de vergaderdata vastgesteld: minimaal 10 en maximaal 12 per jaar. De vergaderingen vinden overdag plaats en duren maximaal 3 uur. Per vergadering krijg je een vergoeding van € 125 euro. Reiskosten of andere bijkomende kosten worden niet apart vergoed.

Meer informatie en solliciteren
Wil je meedenken over belangrijke zaken voor inwoners van onze gemeente? Solliciteer dan direct via het sollicitatieformulier! Je kunt tot en met 17 april aanstaande reageren. Heb je vragen over de  Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving? Neem dan even contact op met Michiel Beek via telefoonnummer 14 030.

 

Over werken bij Gemeente Zeist

In Zeist werken een kleine 400 collega’s samen om iedere dag weer de allerbeste bijdrage te leveren aan een goed leven voor onze ruim 63.000 inwoners. Die inzet vraagt veel van mensen en daarom mogen onze medewerkers ook veel van ons vragen. Een modern gebouw met goede voorzieningen, passende arbeidsvoorwaarden en de middelen om je zo te ontwikkelen dat je het beste uit jezelf haalt, in je functie maar ook daarbuiten…

Over werken bij Gemeente Zeist
Gemeente Zeist

Het Rond 1
3701 HS Zeist
Nederland

zeist@zeist.nl
14 030