Sollicitatieprocedure

Wat kun je van ons verwachten als je hebt gereageerd op de baan van je dromen?

Ontvangstbevestiging
Na sollicitatie via deze site, krijg je direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Sollicitaties worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Briefselectie
Na de sluitingsdatum wordt er een briefselectie gemaakt. Kandidaten die door gaan ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd ontvangen hierover een e-mail. Dit is vaak binnen twee weken na sluitingsdatum.

Het sollicitatiegesprek
Het eerste gesprek is meestal een kennismaking. We kijken tijdens dit gesprek of het klikt en of jij past bij de functie. Uiteraard vertellen we je meer over de functie en over het werken bij onze gemeente en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast praten we ook verder over je ambities, werkervaring en persoonlijkheidskenmerken.

De selectie
Na het sollicitatiegesprek informeren we je over de stand van zaken in de selectieprocedure. Word je afgewezen, dan delen we je dit telefonisch mee, met een nadere toelichting. Is de selectiecommissie enthousiast over je, dan krijg je óf een uitnodiging voor een tweede verdiepend gesprek óf een uitnodiging om de arbeidsvoorwaarden te bespreken.

Assessment
Bij sommige functies maakt een assessment-onderzoek onderdeel uit van de selectie. Als hiervan sprake is vermelden we dit altijd bij de informatie over de vacature.

Arbeidsvoorwaardengesprek
Selecteren we je als de geschikte kandidaat voor de functie, dan volgt er een arbeidsvoorwaarden gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we wat je startsalaris wordt en de overige arbeidsvoorwaarden en maken we afspraken over de voorwaarden van jouw indiensttreding. Voor dit gesprek vragen we je om je ID-bewijs (ID-kaart of paspoort) en originele diploma’s mee te nemen. Als we overeenstemming bereiken, dan vatten we de afspraken samen in een benoemingsafsprakenbrief.  Deze onderteken je voor akkoord, zodat alle afspraken voor beide partijen duidelijk zijn vastgelegd.

Benoeming
In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt aangegeven dat je vanuit ons integriteitbeleid een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moet overleggen. Deze verklaring wordt afgegeven als je vier jaar voorafgaand aan het moment van toetsing niet voorkomt in de justitiële documentatie en in je verdere verleden geen zedendelict hebt gepleegd of in de gevangenis hebt gezeten. Als je geen VOG kunt aanleveren, kunnen we je helaas niet aannemen. De benoeming volgt nadat je de VOG hebt ingeleverd.

NVP-code
De gemeente Zeist hanteert de richtlijnen van de NVP-code bij werving en selectie. Informatie over de NVP-code kun je vinden op www.nvp-plaza.nl