Mijn team houdt zich bezig met bestemmingsplannen, vergunningen, toezicht en handhaving, stedenbouw en monumenten. Maar eigenlijk gaat het om waarde creëren. Ruimtelijke meerwaarde voor Zeist. Als teammanager wil ik ervoor zorgen dat de medewerkers dit zo goed mogelijk kunnen doen. Ze moeten met veel collega’s in het gemeentehuis overleggen maar ook zorgen dat initiatiefnemers zelf draagvlak creëren. Zeist is geen gemeente die bepaalt wat goed is voor haar inwoners. Integendeel: wie weten dat nu beter dan onze eigen inwoners? We moeten dus veel beleid en regels loslaten of op z’n minst ter discussie durven te stellen.

Ik vind het belangrijk dat we als gemeente klantgericht en flexibel zijn. Dus denken vanuit de klant en proberen om snel te schakelen. Daar zie je in het centrum van Zeist mooie voorbeelden van. Een paar jaar geleden zijn we zelf verhuisd naar een nieuw pand. Het kantoor dat we achterlieten heeft een tijdje leeggestaan. Er is meer behoefte aan wonen in het centrum. Het is ons gelukt om samen met marktpartijen, omwonenden en belangengroepen plannen hiervoor te maken en uit te voeren. Nu al wordt het kantoorgebouw getransformeerd tot woningen. Dat vind ik mooi aan dit werk: je ziet snel concrete resultaten.

De kernwaarden van Zeist zijn vertrouwen, nabijheid en kracht. Ik streef dat als leidinggevende ook na. Veel vertrouwen en ruimte geven aan de medewerkers maar ook nabij zijn als dat nodig is. Ik verwacht dat medewerkers hetzelfde doen richting burgers: nabij zijn, vertrouwen geven en uitgaan van de kracht van de samenleving. Hoe dat in Zeist gaat vind ik heel bijzonder. En het maakt de gemeente tot een bijzondere werkgever waar ik met veel plezier werk.