Sollicitatieprocedure

Wat kun je van ons verwachten als je hebt gereageerd op de baan van je dromen?

Ontvangstbevestiging

Na sollicitatie via deze site, krijg je direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Sollicitaties worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Briefselectie

Na de sluitingsdatum wordt er een briefselectie gemaakt. Kandidaten die door gaan ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd ontvangen hierover een e-mail. Dit is vaak binnen twee weken na sluitingsdatum.

Het sollicitatiegesprek

Het eerste gesprek is meestal een kennismaking. We kijken tijdens dit gesprek of het klikt en of jij past bij de functie. Uiteraard vertellen we je meer over de functie en over het werken bij onze gemeente en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast praten we ook verder over je ambities, werkervaring en persoonlijkheidskenmerken.

De selectie

Na het sollicitatiegesprek informeren we je over de stand van zaken in de selectieprocedure. Word je afgewezen, dan delen we je dit telefonisch mee, met een nadere toelichting. Is de selectiecommissie enthousiast over je, dan krijg je óf een uitnodiging voor een tweede verdiepend gesprek óf een uitnodiging om de arbeidsvoorwaarden te bespreken.

Assessment

Bij sommige functies maakt een assessment-onderzoek onderdeel uit van de selectie. Als hiervan sprake is vermelden we dit altijd bij de informatie over de vacature.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Ben je volgens ons de geschikte kandidaat voor de functie, dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Voor dit gesprek vragen we je om je ID-bewijs (ID-kaart of paspoort) en relevante originele diploma’s mee te nemen. Tijdens het gesprek bespreken we alles rondom je arbeidsvoorwaarden, je salaris en de datum van in dienst treding. Als we overeenstemming bereiken, dan vatten we de benoemingsafspraken samen in een e-mailbericht dat jou direct na het arbeidsvoorwaardengesprek wordt toegestuurd.

Arbeidsovereenkomst

In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt aangegeven dat je vanuit ons integriteitsbeleid moet beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG).  Deze verklaring wordt afgegeven als je vier jaar voorafgaand aan het moment van toetsing niet voorkomt in de justitiële documentatie en in je verdere verleden geen zedendelict hebt gepleegd of in de gevangenis hebt gezeten. Als je geen VOG kunt aanleveren, kunnen we je helaas niet aannemen. De arbeidsovereenkomst wordt opgesteld als je de VOG hebt ingeleverd. 

NVP-code

De gemeente Zeist hanteert de richtlijnen van de NVP-code bij werving en selectie. Informatie over de NVP-code kun je vinden op www.nvp-plaza.nl