Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden en Verzekeringen

Nieuwe cao gemeenten vanaf 1-1-2020

Ambtenaren hebben een nieuwe rechtspositie. Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingegaan. Deze wet zorgt dat voor ambtenaren dezelfde regels gelden als voor werknemers in het bedrijfsleven. Je valt dan niet meer onder de speciale ambtenarenwet, maar onder het arbeidsrecht dat is geregeld in het burgerlijk wetboek. In je dagelijkse werk merk je dat niet zo. De inhoud van je huidige dienstverband blijft gelijk en je blijft hetzelfde werk doen. Je arbeidsvoorwaarden veranderen niet. Je blijft ambtenaar en je houdt de speciale ambtenarenstatus. Daarmee vervallen de huidige CAR-UWO en de daarop gebaseerde lokale regelingen. In plaats daarvan komt de cao gemeenten

Onze lokale regelingen zijn in het personeelshandboek opgenomen.  

Het Nieuwe Werken(HNW)

De gemeente Zeist is een dynamische en flexibele organisatie, waar we HNW in praktijk brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. Welke vorm, tijd en plaats je kiest om te werken is aan jou, uiteraard indien nodig in overleg met je leidinggevende en je collega`s. 

Salaris

Bij je indiensttreding word je geplaatst binnen de bij de functie behorende salarisschaal (schaal 1 tot en met schaal 14). Deze schaal wordt gevormd door een minimum en een maximum bedrag. Als medewerker kan je jaarlijks doorgroeien tot het maximum van de salarisschaal. Zeist kent uitloopschalen, zodat je een salaris kunt bereiken dat uitgaat boven het maximum van je eigen functieschaal. Dat kan als je buitengewoon presteert. 

Het Individueel Keuze Budget (IKB)

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is jouw persoonlijke budget in geld: je bouwt maandelijks 17,05% op bovenop je bruto maandsalaris. Met het IKB beslis je zelf hoe en wanneer je dit bruto budget wilt besteden: (maandelijks) bruto laten uitbetalen, extra vakantiedagen kopen, netto laten uitkeren voor opleidingskosten of als aanvulling op je reiskostenvergoeding. Hierdoor heb je meer keuzevrijheid bij het invullen van de arbeidsvoorwaarden, zoals die het beste passen bij jouw persoonlijke situatie. In december wordt automatisch het (resterende) saldo van dat kalenderjaar bruto uitbetaald. 

Reiskosten woon-werkverkeer en Persoonsgebonden budget (PGB)

Woon je op minimaal 4 openbaar vervoer-zones van de gemeente Zeist dan ontvang  je een basisvergoeding in de reiskosten woon-werkverkeer. Afhankelijk van je reisdagen ontvang je minimaal € 61,-  tot maximaal € 120,--  op basis van een vijf werkdagen week. Deze vergoeding wordt aangevuld met het Persoonsgebonden Budget (PGB).  Elk jaar wordt dit budget vastgesteld. Voor 2021 is dit een bedrag van € 494,-- op fulltimebasis.

Medewerkers die minder dan 5 kilometer van Zeist wonen ontvangen ook het PGB ter aanvulling van hun reiskosten. Een deel wordt automatisch ingezet voor een aanvulling van de reiskosten, en maandelijks netto (onbelast) uitgekeerd (aanvraagformulier PGB invullen is niet nodig). Het deel dat overblijft wordt in december automatisch bruto (belast) uitgekeerd. 

Verlof

Hoeveel verlofuren je per jaar hebt hangt af van het aantal uren dat je werkt. Naast de erkende feestdagen heb je bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week per kalenderjaar recht op 144 wettelijke verlofuren en 7,2 uur bovenwettelijke verlofuren. 

Pensioenregeling

De gemeente is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Je wordt automatisch bij het ABP aangemeld. Het is mogelijk om waardeoverdracht (opgebouwde pensioenrechten bij andere werkgevers) bij het ABP aan te vragen. Je dient dit zelf via de site van het ABP aan te vragen. De pensioenpremies worden voor een deel door de gemeente Zeist betaald en voor een deel ingehouden op jouw bruto salaris. 

Collectieve zorgverzekeringen

Bij de gemeente Zeist kun je gebruik maken van collectiviteitskorting bij drie zorgverzekeraars CZ, Menzis en IZA. Via deze link kun je de pakketten vergelijken. Jaarlijks ontvang je een bijdrage van de Gemeente Zeist. Afhankelijk van je salaris krijg je een bedrag van € 296,- als je salaris boven onder schaal 6 bedraagt. Is je salaris hoger dan het schaalbedrag 6 dan ontvang je € 168,-  bruto. Het bedrag wordt in december bruto aan je uitbetaald. 

Bedrijfszorgpakket IZA

Als werkgever hebben we een extra contract met IZA zorgverzekeraar, genaamd IZA bedrijfszorgpakket. Dit pakket voorziet in snelle en vaak kosteloze hulp bij preventie en klachten die (mogelijk) je functioneren kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan fysiotherapie, zorgbemiddeling, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische zorg enzovoorts. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je bij ons in dienst komt word je automatisch aangemeld voor deze collectieve verzekering bij Loyalis, waarmee de financiële gevolgen bij volledige- of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aanzienlijk gedekt kunnen worden. Er worden geen medische vragen gesteld bij je aanmelding. Tegen een  aanzienlijke lage premie ben je automatisch verzekerd. Meer informatie kun je hier vinden. Als je geen verzekering wilt afsluiten dan ontvangen we graag van jou  een afstandsverklaring voor je indiensttreding. Gebruik hiervoor het formulier afstandsverklaring IPAP. 

Ongevallenverzekeringen

De gemeente Zeist heeft voor haar medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten die 24 uur per dag geldig is. Vanaf je indiensttreding is deze ook op jou van toepassing. 

Persoonlijke ontwikkeling

Vertrouwen brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Zo hebben we binnen de gemeente Zeist de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel. Om slagvaardig te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving, is het vanuit organisatieoogpunt belangrijk om een professioneel en slagvaardig personeel te hebben. Maar ook voor medewerkers is het belangrijk om (duurzaam) inzetbaar te zijn en te blijven. Een gedeeld belang, dat er voor zorgt dat we altijd op zoek zijn naar mogelijkheden voor ontwikkeling. De Zeistacademie biedt kosteloos trainingen en opleidingen aan en investeert hiermee in de ontwikkeling van haar medewerkers. Onze medewerkers grijpen die kansen en zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen. Op die manier groeien we samen. 

Personeelsvereniging RONDOM

Plezier met collega’s is belangrijk. De personeelsvereniging zorgt ervoor dat collega`s elkaar op een andere manier ontmoeten. Het activiteitenprogramma is gevarieerd en drukbezet met onder andere: sport, uitgaansdagen/avonden en creatieve workshops. Ook verzorgt de personeelsvereniging regelmatig een leuke attentie en een ouderwets goedgevuld kerstpakket. Tegen betaling van € 3,50 per maand kan je lid worden, dit bedrag wordt ingehouden op je salaris. 

Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg

Namens het personeel overlegt de OR met de gemeentesecretaris over het beleid van de gemeente Zeist bijvoorbeeld op financieel of veiligheid of HRM gebied. Zittingen zijn openbaar. Wil je weten hoe het werkt of wil je iets over je werk vertellen of meedenken dan kun je bij de OR terecht. Het Georganiseerd Overleg (GO) gaat over de arbeidsvoorwaarden. De wethouder met personeelszaken in de portefeuille is hiervan voorzitter. Samen met vakbondsleden en hun adviseurs worden de arbeidsvoorwaarden actueel gehouden. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.