De ZeistAcademie

Leren en ontwikkelen met elkaar

Zeist is een lerende organisatie, waarbij we de kwaliteiten van de interne medewerkers benutten door ze zelf heel veel te laten doen. Vanuit onze visie “Op weg naar verder” willen we dat medewerkers in staat zijn mee te bewegen, zich aan te passen, nieuwe verbindingen te creëren en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit houdt in dat medewerkers in staat moeten zijn om voortdurend te leren en in ontwikkeling te blijven. Daarom investeren we nog meer in de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers om loopbaankansen te vergroten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de individuele ontwikkelbehoefte is de Zeist Academie opgezet.

De Zeist Academie is als trainingscentrum opgezet om op een slimme manier van en met elkaar te leren, zodat jij je blijvend kunt ontwikkelen. De trainingen sluiten aan bij de competenties die we van onze medewerkers vragen. Behalve trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zijn er ook trainingen die gericht zijn op loopbaan- of managementontwikkeling.

Ieder jaar bespreek je je ontwikkelingswensen tijdens het ontwikkelgesprek met je leidinggevende, waarbij je afspraken maakt over eventuele opleidingen of trainingen. Daarin kun je ook afspreken welke training je gaat volgen uit het trainingsprogramma van de Zeist Academie.

Het trainingsaanbod van de Zeist Academie helpt je tijdens je ontwikkelingsproces je kennis uit te breiden. Zo kun je met de juiste training de juiste (loopbaan)route bepalen. Het cursusaanbod wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld, waarbij we kijken naar de behoefte van de organisatie en de ontwikkelingsvragen.