Expert duurzaam bouwen voor de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving

Voor de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving zijn wij op zoek naar een:
 
Expert duurzaam bouwen voor de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving
 
Dit doe je
Je bent een objectief en extern adviseur voor burgemeester en wethouders over milieukwaliteit en leefomgeving. Hierbij komen alle aspecten aan bod, zoals bodemgesteldheid, geluidsoverlast, waterkwaliteit en -kwantiteit, afval, lucht, energie, externe veiligheid, duurzaam bouwen, klimaat en natuur en landschap.
Recente voorbeelden van onderwerpen waar de commissie over adviseerde zijn:
  • Het plan voor de herontwikkeling van het V&D-gebouw tot woningen. De commissie adviseerde de ambities concreter te omschrijven en suggereerde daarbij natuurinclusief bouwen,houtbouw, afkoppelen en ruimte voor fietsparkeren.
  • Actualisatie Routekaart Nieuwe Energie Zeist: de commissie adviseerde o.a. om goede voorbeelden van inwoners te gebruiken, die al veel hebben bespaard en aandacht te hebben voor netcongestie en voor wat al bereikt is (waar staan we?).
  • Mobiliteitsplan: de commissie ziet kansen voor een snelle(re) fietsverbinding tussen Zeist en het Utrecht Science Park en pleitte voor experimenten met duurzame en circulaire verharding van fietspaden.
Dit ben je
Door jouw expertise op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving op zowel gebouw- als gebiedsniveau zet je jouw passie, kennis en ervaring in om de gemeente Zeist verder te helpen op het gebied van leefkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Je bent in staat om ‘over je vakgebied heen’ problemen meer integraal te beoordelen. Gebiedskennis van de gemeente Zeist is een pré, evenals specifieke kennis over MPG/BENG
 
Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving
De Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nota's en beleidsvoorstellen en beoordeelt of deze compleet zijn en of er geen kansen worden gemist. Hiernaast adviseert de commissie over diverse aspecten in de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, zoals bij (woning)bouwplannen, het buitengebied maar ook bij verduurzaming van bestaand vastgoed.
 
Vergoeding
Aan het begin van elk kalenderjaar worden de vergaderdata vastgesteld: minimaal 10 en maximaal 12 per jaar. De vergaderingen vinden overdag plaats en duren maximaal 3 uur. Per vergadering krijg je een vergoeding van € 125 euro. Reiskosten of andere bijkomende kosten worden niet apart vergoed.
 
Meer informatie en solliciteren
Wil je meedenken over belangrijke zaken voor inwoners van onze gemeente? Solliciteer dan direct via het sollicitatieformulier hieronder! Je kunt tot 12 juli aanstaande reageren. Heb je vragen over de  Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving? Neem dan even contact op met Michiel Beek via telefoonnummer 14 030.