Extern lid Rekenkamer

Voor de onafhankelijke Rekenkamer Zeist zoeken wij zo spoedig mogelijk een:
 
Tijdelijke meedenker voor een nieuw te starten onderzoek 
over de realisatie van de energietransitie in de Gemeente Zeist 
 
Wat doet de Rekenkamer Zeist?
De rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Zeist en gaat door middel van onderzoek na in hoeverre gemeentebeleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig wordt uitgevoerd. Uniek in Zeist is de mogelijkheid dat burgers bij speciale onderzoeken als meedenker voor een bepaalde periode lid kunnen zijn van de rekenkamer. Ze worden dan aangesteld als tijdelijk Burgerlid-wisselspeler. 
 
Dit najaar starten we een onderzoek naar de stand van zaken wat betreft de energietransitie en duurzaamheidsambities in Zeist, met als belangrijkste vragen: ligt Zeist op koers wat betreft haar ambities en is er binnen de gekozen ambities nog ruimte voor versnelling? 
 
Wat ga je doen?
Je beslist samen met de andere leden van de rekenkamer over alle aspecten in dit onderzoek naar de realisatie van energietransitie en duurzaamheidsambities in de gemeente Zeist. Het gaat dan o.a. om de keuze van het onderzoeksbureau, het beoordelen van relevante stukken, onderzoekbegeleiding en de rapportages aan de gemeenteraad. We verwachten een actieve rol en inbreng van je kennis en expertise. Hier ben je gemiddeld één tot twee uur per week mee bezig. 
 
Het onderzoek start in het najaar. De verwachte looptijd van het onderzoek is zes maanden. De Rekenkamer Zeist vergadert maandelijks op maandagavond. Je bent ongeveer één uur aanwezig bij deze vergaderingen. Je ontvangt een vaste vergoeding van € 110,76 per vergadering. 
 
Wie zoeken wij?
Onze meedenker moet kiesgerechtigd zijn in de gemeente Zeist. Sollicitaties die niet aan deze eis voldoen worden niet in behandeling genomen. Wij zoeken iemand die:
  • Aantoonbare kennis en ervaring heeft op het thema duurzaamheid en energietransitie;
  • geen binding heeft met het bestuur van de gemeente Zeist;  
  • geen directe belangen op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Zeist heeft; 
  • (opbouwend) kritisch durft te zijn; 
  • het een uitdaging vindt om op een andere wijze bij het werk van de gemeente betrokken te zijn.
Solliciteren 
Herken je jezelf in het profiel? Wacht dan niet langer en solliciteer direct! Je kunt tot en met 30 september 2022 reageren. De gesprekken vinden plaats op 5 oktober (ochtend). We verwachten dat je kunt aansluiten op de rekenkamervergadering van 7 november (19:30 uur in het Gemeentehuis). Wij verzoeken je beide data te reserveren in je agenda. Je kunt je brief richten aan Daniëlle Fictorie (voorzitter Rekenkamer Zeist).
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Hans Verhorst, secretaris van de Rekenkamer Zeist (h.verhorst@zeist.nl of 06-31950145. Klik hier voor meer informatie over de voorlopige vraagstelling en opzet van het onderzoek. Klik Rekenkamer Zeist voor meer informatie over de Rekenkamer Zeist.